Atenție: executarea codului JavaScript este dezactivată în browserul dvs. S-ar putea să nu puteți răspunde la toate întrebările din acest sondaj. Vă rugăm să verificați parametrii navigatorului dumneavoastră web.

Sistemul de Informații asupra Costurilor pentru Proiectarea de Arhitectură (SIC)

Vă mulțumim pentru accesarea Platformei Comune de Pre-Calcul, o aplicație care permite estimarea volumului mediu de muncă (măsurată în număr de ore și în numar de zile de lucru cu durata de 8 ore) necesare pentru realizarea unui proiect de arhitectură.

Vă rugăm să completați cu atenție chestionarul de față, prin care se culeg câteva informații despre proiectul pe care intenționați să îl realizați. După epuizarea listei de 15 întrebări, softul va afișa numărul mediu de ore de muncă și, respectiv, numărul mediu de zile de lucru cu durata de 8 ore necesar pentru realizarea proiectării de arhitectură a obiectivului Dumneavoastră.

Ordinul Arhitecților din România este înscris în Registrul de Evidență a Prelucrării de Date cu Caracter Personal sub nr.33008.

Ordinul Arhitecților din România funcționează în condițiile Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor art. 13 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005 cu modificările și completările ulterioare, și ale celorlalte prevederi legale în vigoare, ca organizație profesională, cu personalitate juridică de drept privat, nonprofit, apolitică, de interes public, cu patrimoniu și buget proprii, autonomă și independentă, având rolul de a reprezenta, a promova și a proteja la nivel național și internațional interesele profesiei de arhitect.

Ordinul Arhitecților din România întocmește și gestionează Tabloul Național al Arhitecților.
Duminica
1/22/2017
5:19:25